X

Social Media Integratie: Maken Of Kopen?

Strategische Beslissingen

Een van de klassieke beslissingen die een manager of projectmanager regelmatig moet maken is die tussen maken of kopen (“Make”or “Buy”) of om precies te zijn tussen:

 • Maatwerk oplossingen (maken)
 • Maatwerk/confectie oplossingen (kopen/aanpassen)
 • Confectie oplossingen (kopen)

Dit geldt zowel voor projecten in de echte wereld als voor internetprojecten. Als u social media integratie wilt plannen, gaat het principe ook op.

Einsteins

Een van de grootste misconcepties over bedrijven in de technologie-sector of markt, is dat ze voor 95% bestaan uit technisch personeel en ingenieurs en maar voor 5% uit ondersteunend (bijvoorbeeld administratief) personeel. Het is in tegendeel vaak omgekeerd. Het is namelijk vrijwel onmogelijk om een grote variëteit aan marktsegmenten te bedienen vanuit eigen technologische R&D afdelingen vol met briljante Einsteins die iedere dag nieuwe patenten produceren en af en toe een ontploffing veroorzaken.

Het is zelfs zo dat er bij een aantal grote namen in dit soort sectoren waar ik zelf werkzaam ben geweest, tot mijn verbazing in het geheel geen R&D afdeling bestond. De reden hiervan is dat het eenvoudigweg economisch voordeliger is voor grote merken om de ontwikkeling in handen te laten van gespecialiseerde organisaties per markt/doelgroep en toegevoegde waarde te leveren in de vorm van customer service , merkbekendheid en superieure distributie netwerken.

Technologie Inkopen

Het bovenstaande is waar voor veel sectoren en geldt evenzeer voor de internet sector. Idere keer dat Google, Twitter, Facebook, Skype of een andere grote speler een nieuwe dienst introduceert, bestaat de mogelijkheid dat zij deze dienst zelf hebben ontwikkeld. Maar de kans is aanzienlijk dat zij op een vraag in de markt wilden anticiperen en zichzelf de vraag stelden: “Make Or Buy?”

Gegeven de constante druk om de time to market te verlagen, neemt de waarschijnlijkheid dat deze beslissing “Buy” zal zijn navenant toe. Om deze reden zijn veel diensten zoals videos delen op Twitter, Facebook integratie in Skype, Google Voice telefonie en vele andere innovatieve functionaliteiten die we voortdurend zien verschijnen in de markt in feite maatwerk confectie projecten of aangepaste oplossingen die grote merken kopen (“Buy”) door kleine gespecialiseerde startups over te nemen (of grote concurrenten) en technologie van derden in te kopen, te integreren en te voorzien van het eigen merk. Zelfs wanneer de beslissing uitvalt op “Make” bestaat een intern ontwikkelde oplossing toch vaak uit reeds bestaande componenten die gecombineerd worden. Het is ten slotte niet zienvol het internet opnieuw uit te vinden alleen om een website te bouwen.

Strategie voor het MKB

Dus indien u een klein of middelgroot bedrijf heeft en u wilt een voor social media geoptimaliseerde website ontwikkelen, software om beter met uw klanten te communiceren integreren of andere innovatieve technologie en u twijfelt over de vraag dit zelf te ontwikkelen, uit te besteden of te integreren met technologie van derden: waarom zou uw beslissing dan anders moeten zijn dan die van de grootste en beste spelers op deze markt? Kopen! Of…

Enkele Mogelijke Redenen Om Niet Te “Kopen”:

 • Technologie van derden is in sommige gevallen zo gebouwd dat het u dwingt de controle over informatie en kritische bedrijfsprocessen uit handen te geven. Denk hierbij aan: klantinformatie, leads, of innovatieve zelf ontwikkelde processen, producten of diensten die belangrijk zijn voor voor de groei van uw bedrijf(somzet);
 • Bedrijven die technologie aanbieden of hun medewerkers kunnen soms motieven hebben die niet overeenkomen met die van u, zoals: meer uren maken dan nodig voor implementatie of lucratieve onderhoudswerkzaamheden die wel heel vaak nodig blijken door het contract of door de praktijk;
 • Een technologie kan aantrekkelijk of noodzakelijk lijken maar simpelweg te duur zijn om voor uw organizatie te overwegen in alle gevallen of u die nu zelf ontwikkeld, uitbesteed of inkoopt. Facebook en Google hebben waarschijnlijk meer geld op de plank liggen dan u;
 • Er is een groot verschil tussen het overnemen van een bedrijf en zijn technologie qua controle ten opzichte van het uitbesteden of inkopen van standaard stukjes technologie. Maar zelfs als u een bedrijf overneemt kan de persoon met de meeste kennis over die technologie deze misbruiken of het bedrijf verlaten en zijn kennis elders inzetten;

Als geen van deze bezwaren relevant zijn voor uw situatie dan is het waarschijnlijk voldoende om oplossingen die binnen uw budget, tijdsrestricties en technologisch adoptievermogen liggen te vergelijken en een keuze te maken.

Tactische Opties

Het kiezen van een Host bedrijf:

 • Is uw site een vitaal onderdeel van uw core business? Host hem dan zelf indien u voldoende budget heeft voor het onderhouden van een stabiel platform door goed technisch personeel.
 • Indien u beschikt over een kleiner budget, kleine hoeveelheden webverkeer verwacht en/of weinig security overwegingen in acht hoeft te nemen: huurt u dan een dedicated of virtual server bij een vertrouwd hosting bedrijf;
 • Is uw site op dit moment nog een onbelangrijk onderdeel van uw distributie en communicatie? Neemt u dan een standaard hosting account bij een host die kan anticiperen op toekomstige groei en indien gewenst op een opportuun moment de overgang naar een van bovenstaande opties goed kan faciliteren.
 • Verzeker u zelf ervan dat uw host stabile en beveilgde serverplatforms biedt die een hoge up-time en andere service levels garanderen;
 • Verzeker uzelf ervan dat uw host organisatie een open infrastructuur biedt die het mogelijk maakt veel verschillende software(standaarden,-talen,-protocollen) in te zetten voor uw site en database en lees voor u uw keuze maakt hun documentatie over deze opties;
 • Bestudeer voor u een account en host kiest eerst verschillende software platforms waar uw interesse naar uitgaat omdat bijvoorbeeld uw keuze voor een Linux dan wel Windows server uw toekomstige keuzemogelijkheden in dit opzicht kan beperken;

Het kiezen van een Web Platform:

 • Er zijn heel veel platforms, online services, CMS en andere programma’s in omloop waarop u uw gehele site kunt baseren. Enkele keuze overwegingen:
 • Is het programma of de service compatible met de laatste standaards voor bijvoorbeeld HTML, XHTML, PHP, Javascript, Flash etc.? Indien u applicaties wilt ontwikkelen voor de IPhone dan zullen bijvoorbeeld Adobe producten zoals Flash geen relevantie voor u hebben. Terwijl ze wel van belang kunnen zijn wanneer u voor de PC markt kiest;
 • Is het platform van uw keuze compatible met mobiele apparaten? Is het bijvoorbeeld eenvoudig om voor Android, Blackberry, IPhone en IPad specifieke opties toe te voegen?
 • Geeft het platform u eenvoudig toegang tot gebruikersgegevens en/of laat het gemakkelijk integratie van web analytics oplossingen toe en zo ja maakt dit naast conventionele data analyse ook social media monitoring mogelijk?
 • Voorziet het platform in multi-media applicaties voor het delen van documenten, video, foto’s en geluid? Maakt het uploaden/downloaden mogelijk? Delen en bookmarken? Narrowcasten en streamen? Voorziet het in sociale functies en integratie met social media sites? Zijn er beperkingen aan bestandstypen?
 • Wat is het niveau van juridisch eigendom dat u en uw mede-ontwikkelaars hebben over de data en code die u maakt?
 • Wat zijn de encryptie en beveiligings voorzieningen die u van het platform mag verwachten voor uzelf, bezoekers en gebruikers?
 • Tot op welk niveau kunt u de standaard-code aanpassen aan uw wensen? Kunt u alleen enkele standaardfuncties aanpassen of kunt u ook eigen code toevoegen en/of gedeeltes van de code herschrijven?
 • Welke platforms zijn veel gebruikt en voorzien daarom in eenvoudige integratie-opties met andere populaire applicaties en platforms?

Het kiezen van Social Media opties:

 • Beslist u voor toegang tot social media voor uw personeel, klanten of gebruikers?
 • Heeft u een social media policy, gedragscodes en/of andere beperkingen in gebruik?
 • Welke social media moet u toestaan of inzetten en welke niet? Er zijn ongelooflijk veel social media sites om uit te kiezen en sommige niche-sites bieden diensten die grote netwerken niet bieden terwijl hun omvang Facebook, Twitter en LinkedIn voor de hand liggende keuzes zijn. Facebook heeft een persoonlijker karakter dan LinkedIn en zal dus voor toegang aan medewerkers minder geschikt zijn. Als u echter op zoek bent naar een kanaal om consumenten producten onder de aandacht te brengen aan specifieke doelgroepen is een Facebook Fanpagewel bijzonder geschikt en een Bedrijfsprofiel op LinkedIn minder voor de hand liggend bijvoorbeeld;

Het kiezen van individuele Social Media applicaties:

 • Door het open karakter van platforms zoals google, Apple, WordPress en anderen die bieden, is een enorme markt ontstaan van gratis en betaalde applicaties en plugins die in sommige gevallen het zelf ontwikkelen van social media applicaties onnodig maakt. Deze markt bevat veel social media applicaties die u zonder veel moeite toe kunt voegen aan uw site en vaak zelfs aan kunt passen aan uw wensen;
 • Garanties over kwaliteit en veiligheid van deze applicaties kan echter door het open karakter van het uitwisselingsplatform en de hoeveelheid van de applicaties helaas niet altijd gegeven worden. Wanneer er niet veel anders op zit dan afgaan op de waardering en bespreking van zo’n applicatie door de maker zelf en/of zijn vrienden en kennissen kunnen deze applicaties een risico vormen voor de stabiliteit van uw eigen site of applicatie;
 • Het is daarom verstandig advies in te winnen voor u een keuze maakt of te betalen voor een applicatie die zichzelf in de loop van de tijd bewezen heeft bij veel gebruikers, vooral als de werking van de applicatie van belang is voor uw site. Aan de andere kant kunt u soms een risico nemen als u graag voorop wilt lopen met de functionaliteit van uw site;
Job Folbert :Online consultant iMocial. Internet adviseur Job Folbert gelooft in persoonlijk en betrokken advies: meedenken met de specifieke omstandigheden van iedere ondernemer. Wat voor doelen heb je met je website? Waar staat de website in verhouding tot je overige distributiekanalen? Hoe kun je het beste profiteren van nieuwe mogelijkheden in de markt en welke technologie past daarbij binnen jouw budget?

Deze site gebruikt cookies ter verbetering van de dienstverlening. Door de site te gebruiken stem je hier impliciet mee in.