X

2011: Jaar Van De Cloud

Cloud Wint Aan Belang

Wat hebben Amazon S3, Google Apps, Salesforce.com, Box.net, Microsoft 365, Sharepoint, Shopify en LinkedIn gemeen?

  • Het zijn webbased enterprise applicaties;
  • Ze zijn te gebruiken op uiteenlopende devices zoals: IPads, Android phones, netbooks en desktops;
  • Ze kunnen gebruikt worden door zakelijke gebruikers met verschillende security clearance niveau’s maar op een fundamenteel open manier die mede gedefinieerd wordt door de gebruiker;
  • Ze worden geheel of gedeeltelijk aangedreven door de mogelijkheden van cloudcomputing;
  • Ze bepalen mede het nieuwe werken.

Fig. 1: De Cloud: Wat Is Het?

De Cloud??

Maar wat is cloudcomputing eigenlijk? Welke impact heeft het op organisaties, processen en producten? Wat zijn bijvoorbeeld Saas, Paas en Iaas? Multi Tennant server environments? Virtualization? Waarom moeten we dit belangrijk vinden? Welke risico’s en kansen biedt het? In onderstaand artikel kun je een aantal antwoorden vinden op dergelijke vragen. Onder aan het artikel vind je bovendien een aantal links naar presentaties over cloudcomputing die als bron hebben gediend voor dit artikel.

Fundamentele Verschuiving

Recent bezocht ik de IDC Cloud Conference in Amsterdam om een overzicht te krijgen van een aantal belangrijke trends in cloudcomputing. Hieronder tref je een samenvatting van de belangrijkste besproken trends en de impact op processen en gerelateerde technologie van het soms verkeerd begrepen begrip “cloud”.
Aangezien veel sociale- en op samenwerking gerichte functionaliteiten afhankelijk zijn van cloud architecturen, lijkt dit me de moeite waard. Onderstaande figuur geeft de verwachting die Forrester Research heeft van de groei van de markt voor cloud producten. De cijfers geven het groeiende belang weer:

Fig.2 : Lange Termijn Groeiverwachting Cloud Markt (Forrester)


Bron: Forrester

Impact Op Processen

Cloudtechnologie, selfservice, online collaboration, social media en het massa gebruik van slimme mobiele devices plaatsen een bepaalde druk op de enterprise IT omgeving. Met de afnemende rol van desktop PC’s en fysieke servers, worden nieuwe, snelle en flexibele architecturen en processen geeist.

Fig.3 : Krachten Die Inwerken Op Enterprise IT Door Cloud – En Device Diversiteit


Bron: VMWare

In de komende jaren zal vrijwel geen enkel IT proces onaangeraakt blijven door cloud technologie:

Fig.4 : Door Cloud Computing Beinvloede Processen


Bron: Forrester

De Cloud En Web 3.0

De Cloud is nauw verbonden met ontwikkelingen die bekend zullen staan als Web 3.0 en nieuwe flexibele manieren om samen te werken onafhankelijk van locatie of device. Deze klantgerichte aanpak van de wijze waarop we data consumeren, structureren en analyseren, zal de wijze waarop we werken fundamenteel veranderen en een diepe impact hebben op IT organisaties, budgetten en architecturen.

Fig.5 : Web 3.0


Bron: Cordys

Cloud Technologie: Markt Ontwikkeling

IDC heeft onderzoek gedaan naar de vraag: hoe werkt de opkomst van cloud computing in op enterprise IT en hoe reageren bedrijven? Dit is een aantal van hun bevindingen:

2011: Jaar Van De Private Cloud

2011 zal een belangrijk jaar zijn voor de adoptie van private cloud services en investeringen hierin zullen 5 maal sneller groeien dan overige IT investeringen. Virtualisatie en de volgende generatie enterprise software bieden betere integratie mogelijkheden met de cloud en gereguleerd gebruik van public cloud resources vanuit de enterprise omgeving.

Fig.6 : Markt Potentieel Private Cloud


Bron: IDC

Belang Van Data Analytics

De enorme verbreiding van technologie onder de Do-It-Yourself generatie heeft geleid tot een explosie in data. Tegen 2014 zal 50% van deze data zich bevinden in de public cloud. Doe-het-zelf processen in zowel de on- als offline wereld als ook data analyse zijn de groeimarkten die aangedreven worden door de opkomst van cloud computing. Die plaats de “Wie?” vraag in het centrum van de nieuwste cloud ontwikkelingen (zie hieronder).

Fig.7 : Cloud Technologie: Wat? Hoe? Wie?


bron: IDC

Decision Makers En Adoptie

IDC vroeg een groot aantal beslissers hoe zij verwachtten dat de adoptie van cloud computing door hun respectievelijke organisaties zou gaan verlopen. De meeste organisaties lijken op middellange termijn meer nadruk te leggen op private cloud ontwikkeling dan op public cloud.

Fig.8 : Cloud Adoptie


bron:IDC

Fig.9 : Prioriteiten Volgens CIO’s


bron: Gartner

24 Maands Voorspellingen

De meeste organisaties zijn het er over eens dat cloud technologie de komende 24 maanden steeds belangrijker zal worden voor hun IT strategie. Het grootste deel van de bestaande processen is op dit moment echter nog steeds gebaseerd op traditionele inhouse IT.

Fig.10 : Relatief Belang Van Cloud


bron:IDC

Public Cloud Resources

De inzet van public cloud is nog steeds beperkt. Op het moment dat organisaties wel cloud computing inzetten: voor welke typen software doen ze dat dan? Cloud adoptie blijkt te varieren per applicatie soort:

Fig.11 : Software Typen Public Cloud


bron:IDC

Developing/ Redesigning voor Cloud

Business en IT hebben vaak uiteenlopende belangen. Externe leveranciers van cloud technologie doet de business kant aan invloed winnen. Hierdoor ontstaat anderzijds een risico op het groeien van een incoherente “spaghetti” aan applicaties die umanageable wordt vanuit het IT standpunt. Samenwerking tussen business en IT blijft dus van groot belang. Toch ontstaat nu de mogelijkheid dat de business kant steeds meer leidend wordt bij de ontwikkeling van diensten en processen die eerder gedicteerd werd door IT restricties. Voor- en nadelen van de twee richtingen samengevat:

Fig.12 : Benefits en Challenges


bron: IDC

Business Processen Leading

De fundamentele verschuiving van IT naar business processen (en daarmee naar klant(gerichtheid)), hebben geleid tot belangrijke veranderingen in software ontwikkeling. Business process design is nu leidend en complexere integraties worden steeds makkelijker te realiseren.

Fig.13 : 5 Tier Architecture


bron: Cordys

Jan Baan (voormalig CEO van Baan Software (ERP) en nu CEO van Cordys) bijvoorbeeld, illustreert hoe hij een volledig nieuwe oplossing moest bedenken om het belang voor bedrijfsprocessen en de levens cyclus van traditionele ERP software (het belangrijkste product van zijn voormalige bedrijf) enerzijds en de strategische inzet van cloudcomputing anderzijds te verenigen.

Fig.14 : Traditional 3 Tier Architecture


bron: Cordys

Nieuwe Flexibiliteit

Om dit te realiseren, merkte hij dat hij een volledig nieuwe mindset aan moest nemen. Ook voelde hij de noodzaak een fundamenteel ander soort architectuur te implementeren die het mogelijk maakt een enorme hoeveelheid flexibele processen en oplossingen te accommoderen.

Fig.15 : Traditioneel Belang ERP


bron: Cordys

Traditionele data is gestructureerd en opgeslagen in silos. Of te wel: gefragmenteerd en niet flexibel geintegreerd met andere applicaties en User Interfaces.

Fig.16 : Traditionele Vs. Flexibele Architecturen


bron: Cordys

Met de inzet van SOA architectuur kan de ongestructureerde data van cloud applicaties geaccommodeerd worden en de beperkingen van traditionele IT voor business processen worden overwonnen.

Met zijn nieuwe product (Cordys), meent hij de kloof tussen enerzijds de oude rond systeem-, PC- en netwerk gecentreerde architecturen en anderzijds de op services georiënteerde moderne architecturen te hebben gesloten.

Fig.17 : Unstructured Vs. Structured Data


bron: Cordys

Lifecycles, Processen, Synchronisatie

Een van de problemen in traditionele enterprise IT was het verschil in levensduur van verschillende processen. De gemiddelde levensduur van een infrastructuur laag is bijvoorbeeld 10 jaar. Terwijl business processen zoals strategie of organisatie (her)structurering, veel kortere cycli doorlopen. Door flexibelere oplossingen te adopteren inclusief webbased applicaties, mashapps en een flexibele omgeving om ze snel in te kunnen bouwen en uitrollen naar de cloud terwijl anderzijds een traditionele laag van ERP – en andere systemen wordt gehandhaafd, kunnen flexibele kort-cyclische business objectives gecombineerd worden met lange termijn investeringen in IT.

Fig.18 : Rapid App Deployment In De Cloud


bron: Cordys

Bovendien kan nu de mogelijkheid geboden aan corporate eindgebruikers om zowel het web als de interne systemen te benaderen met devices zoals: IPads, smartphones etc.

Cloud: Security En Virtualisatie

Steeds meer (grotere) bedrijven gebruiken virtualisatie technologie om de belasting van fysieke servers -, hardware investeringen- en (onderhouds gerelateerde) downtime te minimaliseren. Een van de voordelen is dat een applicatie die gehost wordt op een virtual machine (VM) eenvoudigweg verplaatst kan worden van de ene naar de andere fysieke server om downtime te voorkomen.
Ook kunnen applicaties bedoeld voor verschillende operating systems binnen een enkele centraal beheerde omgeving gemanaged worden. Virtualisatie is ook nauw verbonden met cloud architectuur aangezien services die aangeboden worden door aanbieders van virtualisatie technologie zoals VMWare, ondermeer private clouds en gecontrolleerde toegang tot de public cloud kunnen omvatten.

Fig.19 :Virtualisatie = De Nieuwe Standaard


bron:IDC

Remmer Nr. 1 Van Cloud Adoptie: Security

Een van de belangrijkste zorgen rond de adoptie van cloud technologie is security. De perceptie is dat de impact van security afhangt van eigendom-, toegankelijkheid- en locatie van data opslag. Veel Nederlandse bedrijven slaan bijvoorbeeld liever niet hun data op in de Verenigde Staten omdat de Patriot act de federale overheid daar vrijwel ongelimiteerde toegang geeft tot die data terwijl cloud services voor data opslag zoals Amazon die biedt, data rondpompt langs allerlei wereldwijde locaties inclusief de VS.

Fig.20 : Toegenomen Security Zorgen/ Niveau Van Cloud Adoptie


bron: TrendMicro

Een manier om security risks te beperken is om een private cloud omgeving te benutten in plaats van public cloud providers:

Fig.21 : Public Cloud/ Private Cloud


bron: VMWare

Adoptie Driver: Flexibiliteit

Organisaties willen vanuit business oogpunt graag snel kunnen reageren op veranderende markten. IT afdelingen willen graag accuraat kunnen reageren op deze veranderende business wensen. Virtualisatie kan een bijdrage leveren aan beide en de time to market verkorten.

Fig.22 : Cloud/ Business Needs


bron: VMWare

Adoptie Driver: Lagere Kosten

Een ander voordeel van server virtualisatie is een kostenreductie. Interessant genoeg biedt het onderzoek van IDC geen indicatie van een positieve correlatie tussen de factor kosten en de adoptie van cloud computing. Flexibiliteit wordt dus hoger aangeslagen aangezien het doorslaggevend is voor de mogelijkheden van organisaties om in te spelen op veranderende wensen van klanten.

Fig.23 : Virtual Server: Voordelen


bron: VMWare

Virtualisatie, Applications, Platform

Virtualisatie kan bijdragen aan de adoptie van cloudcomputing door uw organisatie door een oplossing te bieden voor de volgende issues:

  • Eindgebruikers toegang geven tot de juiste content met uiteenlopende devices op een veilige manier.
  • Het locatie onafhankelijk maken van de applicaties en het beheersbaar en flexibel maken van platforms.

Fig.24 : Virtuele Infrastructuur/Type Cloud


bron: VMWare

Proces Gedreven Architectuur

Door virtualisatie en verschillende controlle niveaus voor verschillende cloud applicaties toe te passen kun je een werkelijk flexibele en proces gedreven management omgeving maken die het mogelijk maakt direct in te springen op markt behoeften en rapid deployment van nieuwe oplossingen en onderhoudsschema’s mogelijk maakt.

Fig.25 : Virtueel/ Cloud Proces


bron: VMWare

Bekijk de volledige presentaties

IDC Presentatie: Entrerprise Cloud
VMWare Presentatie: Virtualization
Trend Micro Presentatie: Security And The Cloud
Cordys Presentatie: Traditional IT And SOA Architecture
Groeneveld Presentatie: Implementation Case Salesforce

Eurocloud Presentatie: Voor en nadelen van cloudcomputing voor uw bedrijf

Resources

Op de Cordys website kun je een 30 dagen trial nemen op hun oplossing om flexibele applicaties voor meerdere devices te bouwen.

Job Folbert :Online consultant iMocial. Internet adviseur Job Folbert gelooft in persoonlijk en betrokken advies: meedenken met de specifieke omstandigheden van iedere ondernemer. Wat voor doelen heb je met je website? Waar staat de website in verhouding tot je overige distributiekanalen? Hoe kun je het beste profiteren van nieuwe mogelijkheden in de markt en welke technologie past daarbij binnen jouw budget?

Deze site gebruikt cookies ter verbetering van de dienstverlening. Door de site te gebruiken stem je hier impliciet mee in.